วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

"บ้านเห็ด" ในรายการ"บ้านน่าอยู่" MVTV5

ต้องขอบคุณ"รายการบ้านน่าอยู่"ช่อง T.V ดาวเทียม MVTV5 ที่เิชิญ"บ้านเห็ด" โดยอาจารย์ทวียศ ศรีสกุลเมฆี ได้เข้าร่วมในรายการถึง 4ครั้ง

เราได้ให้ข้อมูลเกิี่ยวกับโรงเห้ดอัตโนมัติ , ยูเล็ม และพิเศษสุดคือชุดเสริมในโรงเห็ดเก่า  ที่ออกแบบขึ้นใช้ในรายการนี้โดยตรง  คลิดที่ภาพดูรายการ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น