วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บ้านเห็ดกับ ASTV

สร้างความชื้น,ยูเล็ม,ULEM
ตอน1 อุปกนณ์สร้างความชื้นยูเล็ม

ASTV รายการThai Concierge ได้สัมภาษสด อาจารย์ทวียศ ศรีสกุลเมฆี พูดเกี่ยวกับ สินค้าบ้านเห็ดที่เราคิดค้นขึ้น เป็นนวตกรรมใหม่ในการเกษตร สำหรับใช้ในโครงการแปลงผักในเมือง (City Farm) เช่น ยูเล็ม (ULEM),แปลงผักอัตโนมัติ,โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ และคีมย้ำโครงเหล็ก ..คลิกที่ภาพ ตอน#1 เครื่องกระจายหมอกน้ำยูเล็ม..

โรงเห็ดอัตโนมัติ
ตอน2 โรงเห็ดอัตโนมัติ

ในตอน 2 เราได้บอกแนวทางในการออกแบบและสร้างโรงเห็ดอัตโนมัติที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก  และเพราะเหตุใดที่เกษตรกรจึงขาดทุนทั้งๆที่เห็ดเป็นพืชที่โตง่ายและราคาดี..คลิกที่ภาพ ตอน#2 โรงเห็ดอัตโนมัติ..

ตอน3 แปลงผักอัตโนมัติ


ตอน3 เราออกแบบ ยูเล็ม(ULEM)มาใช้ในการปลูกผัก  เป็นแปลงผักอัตโนมัติ เราเรียกว่าเกษตรอัตโนมัติ ที่สามารถปลูกได้บนดาดฟ้า  บนพื้นคอนกรีต หรือทุกที่ในประเทศไทย สามารถรดน้ำเอง ให้ปุ๋นเอง และพ่นยาโดยอัตโนมัติ..คลิกที่ภาพ ตอน#3 แปลงผักอัตโนมัติ


คีมย้ำโครงเหล็ก
ตอน4 ทำโครงเหล็กใช้มือเปล่าตอน4 เป็นการนำเอาความรู้ทางวิศวกรรมมาออกแบบเครื่องมือช่าง เรียกว่าคีมย้ำโครงเหล็ก เกษตรกรสามารถใช้ ทำโครงสร้างเหล็กได้เอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อม รีเว็ด หรือสกูร เลย

คีมย้ำโครงเหล็ก สามารถทำโรงเรื่อนเพาะเห็ด หรือโครงสร้างอื่น เช่นแท็งค์ใส่น้ำ ที่เกษตรกรสามารถทำขึ้นเองไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและวัสดุสิ้นเปลื่องอื่นๆอีก ..คลิกที่ภาพ ตอน #4 คีมย้ำโครงเหล็ก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น