วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำนำ

ต้องขอบคุณสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ ทีวี และทีวีดาวเทียม ที่ให้ความสนใจการเกษตรในแบบ"บ้านเห็ด" สิ่งเหล่านี้  เป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้เราไม่หยุดการคิดค้นและพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ของเรา ที่นำความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับเกษตรจนกลายเป็น "เกษตรอัตโนมัติ"อย่างสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น